9 februari 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

STAP-budget vanaf 28 februari weer beschikbaar

Eind vorig jaar besloot het kabinet het januari-tijdvak voor het aanvragen van STAP-budget over te slaan omdat de regeling verbeterd moest worden. Het moest strenger en strakker om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Inmiddels heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen en kan het STAP-budget vanaf 28 februari weer worden aangevraagd. In eerdere ronden was het STAP-budget al snel vergeven, zorg er dus voor dat je er snel bij bent.

 


Wat is er gewijzigd? 

Er komt onder andere een maximum van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar. Ook is het niet meer toegestaan om als opleider snoepreisjes of cadeaus aan te bieden om mensen over de streep te trekken en is de definitie van scholing aangescherpt. Verder worden de toegewezen subsidies na iedere aanvraagperiode openbaar gemaakt. 

Alle genomen maatregelen zijn te vinden in de gepubliceerde wijzigingsregeling in de Staatscourant.

Zo vraag je STAP-budget aan

Wanneer je een cursus of opleiding hebt gekozen uit het scholingsregister doorloop je 4 stappen:

  • Meld je aan bij de opleider. Je krijgt na aanmelding automatisch een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs van de opleider.
  • Ga naar het STAP-portaal, vraag het STAP-budget aan en upload het aanmeldingsbewijs.
  • Na goedkeuring van het UWV wordt het STAP-budget als voorschot uitbetaald aan de opleider.
  • Binnen drie maanden na afloop van de opleiding, cursus of training controleert UWV of de cursus, training of opleiding is afgerond en of aan alle verplichtingen voor de subsidieregeling is voldaan.

Vakbekwaamheid

Wil jij een bewijs van vakbekwaamheid halen voor een bepaalde diergroep? Of je personeel de kans bieden een vakbekwaamheidsdiploma te halen? Bij een aantal opleiders kan je met het STAP-budget tegen extra lage kosten of zelfs kosteloos de opleiding volgen. Kijk op hoewerktnederland.nl om te zien welke opleidingen onder het STAP-budget vallen.