14 februari 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Webinarreeks CSRD in de praktijk

EEind vorig jaar is de Europese richtlijn Corparate Sustainability Reporting (CSRD) aangenomen. Deze nieuwe richtlijn is een uitbreiding op de al bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging voor bedrijven. Door deze nieuwe richtlijn worden de aankomende jaren steeds meer bedrijven verplicht gesteld om informatie vrij te geven over de effecten van hun activiteiten op mens en milieu.

De SER organiseert in samenwerking met NVO-NCW en MKB-Nederland een webinarreeks over de invoering van de CSRD. De webinars gaan dieper in op de aankomende Europese duurzaamheidsrapportage-standaarden (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) als onderdeel van de CSRD en de gevolgen hiervan voor Nederlandse ondernemingen.

Data en onderwerpen

Deze webinarreeks belicht 4 onderwerpen die je nodig hebt voor het ontwikkelen van het duurzaamheidsverslag:

  • Dinsdag 28 februari van 11.30uur tot 12.15 uur: Dubbele materialiteit in de praktijk
  • Dinsdag 7 maart van 11.30 uur tot 12.15 uur: Verplicht rapporteren over klimaatverandering
  • Dinsdag 14 maart van 11.30 uur tot 12.15 uur: Verplicht rapporteren over eigen werknemers
  • Dinsdag 21 maart van 11.30 uur tot 12.15 uur: Presentatie, controle en gebruik

Elk webinar duurt 45 minuten en bevat praktische tips. De webinarreeks is na afloop terug te kijken op YouTube. Aanmelden kan via de website van de SER.

Eerdere webinars

Deze reeks zijn het vervolg op de webinars die de SER organiseerde afgelopen juni en november over de CSRD en de gevolgen hiervan voor Nederlandse ondernemingen.