25 januari 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Personeel, Wet- en regelgeving,

Steunmaatregelen eerste en tweede kwartaal: een overzicht

Het nieuwe steunpakket van de overheid heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Nog steeds zal niet iedereen geholpen zijn, maar het is een enorme verbetering. De steun wordt niet alleen beter, maar ook beter bereikbaar voor een grotere groep ondernemers. Zo is het voor kleine bedrijven goed nieuws dat het minimumbedrag in de TVL verdubbelt naar 1.500 euro en de drempel verlaagd wordt, een punt waar Dibevo zich sterk voor heeft gemaakt. Ook goed nieuws is dat het steunpakket per april voorziet in ondersteuning voor starters die tot nu toe buiten elke steunmaatregel vielen.

Steunpakket Q1 2021

In het kort zijn dit de belangrijkste resultaten. Het verbeterde pakket geldt voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

TVL: Tegemoetkoming Vaste Lasten

  • Het subsidiepercentage is verhoogd naar een vast percentage van 85% bij een omzetverlies van minimaal 30%. Van belang bij deze berekening is dat je de (verwachte) omzet in het eerste kwartaal van 2021 vergelijkt met de omzet uit het eerste kwartaal van 2019. 
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd van 750 naar 1.500 euro, zodat kleine bedrijven beter worden geholpen.
  • De TVL is geopend voor bedrijven van elke grootte, dus ook voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro voor mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers. En 400.000 euro voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.
  • De drempel voor vaste lasten wordt verlaagd van 3000 euro naar 2000 euro.

Aanvragen voor TVL over het eerste kwartaal van 2021 kun je vanaf begin februari aanvragen via de RVO.

Subsidieregeling voor starters

Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun bedrijf zijn gestart. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021.

VGD: Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel

De voorraadvergoeding voor de detailhandel wordt verlengt en stijgt van 5,6 naar 21% (met inbegrip met compensatie 4e kwartaal 2020)

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Het maximale vergoedingspercentage voor de loonkosten is gestegen van 80 naar 85%. De NOW voor het eerste kwartaal van 2021 kun je vanaf 15 februari aanvragen bij het UWV. Voor het berekenen van het percentage omzetverlies wordt een andere methode gebruikt dan die geldt voor de TVL. Met deze online rekenhulp bereken je het percentage omzetverlies.

TOZO: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. Aanvankelijk zou sprake zijn van een vermogenstoets, maar die is geschrapt. Net als bij eerdere Tozo’s, zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kun je dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021). Tozo kun je aanvragen bij de gemeente in je woonplaats.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Lobby gaat door

Er wordt nog gesproken over een regeling om het eigen vermogen te stutten en Dibevo maakt zich nog sterk voor het loslaten van de partnertoets bij de TOZO, omdat veel ZZP-ers en eenmanszaken zonder personeel geen inkomen hebben om de rekeningen te betalen. Zij kunnen zich dan wel tot de gemeente wenden om aanspraak te maken op de TONK, maar dat is voor de korte termijn niet echt een oplossing.