10 december 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Strengere toegangseisen voor dieselvrachtwagens in milieuzones vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 gelden er strengere toegangseisen voor dieselvrachtwagens in milieuzones. Alleen dieselvrachtwagens met emissieklasse Euro 6 en elektrische vrachtwagens hebben dan nog toegang tot milieuzones, tenzij een ontheffing is aangevraagd.

Er zijn in Nederland op dit moment 13 gemeenten die een milieuzone voor dieselvrachtwagens hebben ingesteld, namelijk: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, Den Bosch, Tilburg en Utrecht. Per 1 januari 2022 wordt Haarlem hier aan toegevoegd.

Ontheffing

Voor ondernemers van wie de voertuigen slechts incidenteel in de milieuzones moeten zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om voor vrachtwagens met een lagere euroklasse dan Euro 6 een dagontheffing bij de desbetreffende gemeente aan te vragen.

Zero emissie-zones

Eerder berichtten we al dat steden vanaf 1 januari 2025 een zero emissie-zone kunnen invoeren. Een aantal gemeenten heeft dit inmiddels bekendgemaakt. Gemeenten bepalen zelf hoe groot de zone wordt en waar de grenzen ervan lopen. Voorwaarde is dat ze de zone minimaal 4 jaar van tevoren aankondigen zodat er voldoende voorbereidingstijd is voor ondernemers. 

Houd dus scherp in de gaten of jouw gemeente hier concrete plannen voor maakt, want voor je er erg in hebt mag je met je bus of vrachtwagen die zone niet meer in.