4 augustus 2020 | Dossier: Dierenwelzijn, Wet- en regelgeving,

Totaalverbod op stroombanden per juli 2021

Hoe zit het nu met het gebruik en met de verkoop van stroomhalsbanden voor honden, vroegen ondernemers zich vorige maand af. Oorspronkelijk had het verbod op stroomhalsbanden op 1 juli 2020 in werking moeten treden, maar dat is nooit doorgevoerd. In dat verbod werd al een uitzondering gemaakt op het gebruik van stroombanden voor politie- en legerhonden. Ook daar komt nu verandering in. Minister Schouten van LNV wil per 21 juli 2021 een totaalverbod op stroomstootapparatuur invoeren. Via een internetconsultatie kan iedereen reageren op het voorstel. De reacties zullen gebruikt worden ter verbetering van deze regeling, voordat hij in werking treedt.

Stroomhalsbanden of stroomstootapparatuur

Volgens Schouten “ontbreekt een gedegen wetenschappelijke onderbouwing waaruit blijkt dat het gebruik van stroomstoten noodzakelijk zou zijn of überhaupt leidt tot betere resultaten”. Ze stelt dat het welzijn van het dier bij het gebruik in het geding is en dat de overheid moet ingrijpen. Het verbod betekent ook dat de politie en het leger geen honden meer in dienst mogen nemen die getraind zijn met stroomstootapparatuur.

N.B.: Het verbod geldt alleen voor correctiebanden die een stroomschok geven. Alle andere correctiebanden vallen daarbuiten. 

Naar de internetconsultatie