16 maart 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering, Ledenvoordeel,

Subsidies beschikbaar voor innovatie en scholing

Het aanvragen van subsidies is door de coronacrisis geen ver-van-mijn-bed-onderwerp meer voor ondernemers. Hierdoor wordt de stap naar andere subsidies minder groot. Dibevo’s vaste ‘subsidioloog’ TDW Advies merkt dat er steeds meer bedrijven op zoek gaan naar geldpotjes waardoor subsidies steeds vaker overvraagd worden. Hoe zorg je ervoor dat je niet achter het net vist?

Subsidie-scan aanvragen

Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk om een goed plan te hebben en dit goed op papier te zetten, maar nog slimmer is het om een subsidiescan aan te vragen bij TDW Advies. Dibevo-leden kunnen gratis zo’n subsidiescan aanvragen. Lukt het TDW Advies om daadwerkelijk subsidie voor je te regelen, dan betaal je een percentage zodra het subsidiebedrag op je rekening staat. Blijkt dat je toch niet in aanmerking komt voor subsidie, dan betaal je ook niets.

Alles over de subsidiescan


Toch liever zelf op zoek naar geschikte subsidies? Hieronder zetten we een aantal interessante regelingen onder elkaar.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2022

Het doel van de MIT-subsidieregeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De innovatie kan betrekking hebben op een product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. Een van de regelingen is het haalbaarheidsproject: een onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het RVO.

Let op: op 12 april dient de aanvraag ingediend te zijn.

SLIM 2022

De Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen, of kortweg SLIM is een scholingssubsidie waarmee ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date kunnen houden en/of verder kunnen ontwikkelen. Aanvragen kan nog tot 31 maart. Meer info over SLIM vind je op de website van het ministerie van SZW.

MKB Idee

De regeling MKB Idee is erop gericht om de leercultuur in je onderneming te versterken. Het doel is om meer te investeren in de kennis en vaardigheden van je personeel én belemmeringen die je daarbij ervaart weg te nemen.

De subsidie is niet bedoeld om rechtstreeks te besteden aan scholing- en ontwikkeling of aan wervingscampagnes. Alleen projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor subsidie in aanmerking.

De regeling staat nu nog als ‘gesloten’, maar zal binnenkort weer opengaan voor de 2022-ronde. Meer info op de website van de RVO.