1 maart 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling opent op 21 maart

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. De TEK-regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Het minimale deel dat je als bedrijf zelf betaalt, de zogenoemde drempelprijs, is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh). De compensatie bedraagt maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs, met een maximum van € 160.000.

Voor wie?

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen.

Meer informatie? 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de TEK-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de website rvo.nl/tek kun je dan ook alle informatie vinden en de aanvraag indienen. Op 14 maart van 10.00 tot 11.00 uur organiseert de RVO ook een webinar waarin alles uitgelegd wordt.

Aanvragen van TEK is mogelijk van 21 maart 2023 tot en met 2 oktober 2023.