07 juni 2016 | Dossier: Bedrijfsvoering, Klanten

Beter advies met toolkit biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Toolkit biociden en gewasbestrijdingsmiddelen

Ongedierte en onkruid kun je op verschillende manieren bestrijden. Consumenten komen met vragen op dit vlak bij gespecialiseerde zaken waaronder ook dierenspeciaalzaken of tuincentra met een dierenafdeling. Dibevo is samen met andere vertegenwoordigers van retail en detailhandel (zoals drogisterijen) betrokken bij een initiatief voor het opstellen van een zogeheten ‘toolkit biociden en gewasbeschermingsmiddelen’. Deze ‘toolkit’ (een hippe benaming voor een handzame en leesbare instructie) is gericht op ondernemers.

Probleem goed beoordelen

Het uitgangspunt is dat een consument behoefte heeft aan goede en deskundige voorlichting, waarna hij een goede keuze kan maken. De winkelmedewerker die de vraag krijgt, moet niet alleen kennis van zaken hebben (producten en alternatieven) maar ook op een goede manier het probleem kunnen beoordelen.

De toolkit die nu gebouwd wordt, is opgebouwd uit drie stappen:

  1. de omschrijving van het probleem
  2. wat de klant in algemene zin kan doen om het probleem te voorkomen
  3. handreikingen voor de verkoop van de juiste biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen of – indien mogelijk – werkbare huis/tuin/keukenoplossingen

Geen regelgeving nodig

Bij de totstandkoming van deze toolkit zijn ook Milieu Centraal en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betrokken. Dat is niet alleen om alle informatie rondom biociden en gewasbeschermingsmiddelen gelijk te trekken, maar ook om de politiek duidelijk te maken dat de sector prima in staat is om zelf tot oplossingen te komen en dat regelgeving niet nodig is.

De toolkit komt naar verwachting in het najaar beschikbaar.