15 december 2020 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Transport naar en van VK afgeraden in eerste weken 2021

Tijdens het overleg van de VEX (Veterinaire EXportbelemmeringen) werd aangegeven dat men direct na de Brexit een wat chaotische periode verwacht. Het wordt daarom sterk afgeraden om gedurende de eerste twee weken van januari levende dieren van of naar het Verenigd Koninkrijk te transporteren.

Diertransport

In de keuringen zal de NVWA ook rekening houden met de te verwachten reisduur. Als er te veel files staan zal een keuring geweigerd worden.