21 december 2011 | Dossier:

Tweede Kamer voor opheffing product- en bedrijfschappen

De Tweede Kamer

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van VVD, PVV en SP, waarin wordt gepleit voor opheffing van de product- en bedrijfschappen. Dat zou betekenen dat er ook geen plaats meer is voor het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in de huidige vorm.

Afslanken of afschaffen?

Ondernemers moeten zich nu nog verplicht aansluiten bij de product- en bedrijfschappen, maar de Kamer vindt dat ondernemers de vrijheid moeten krijgen om zelf te bepalen of zij samen met collega-ondernemers hun belangen willen laten behartigen. Het wachten is nu op de reactie van het kabinet op de aangenomen motie. Minister Kamp van Sociale Zaken vindt wel dat de product- en bedrijfschappen moeten afslanken, maar afschaffen gaat hem te ver.

Reactie Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel stelt dat opheffing van het bedrijfschap slecht uit zal pakken voor de kleinere winkeliers. “Met bijna 800.000 werkzame personen vormen de meer dan 100.000 winkels samen een van de grootste werkgevers van ons land. Die sector verdient een goede ondersteuning juist omdat alle maatschappelijke problemen direct op de winkelvloer zichtbaar worden”, aldus HBD-voorzitter Elrie Bakker.

Samenwerking met brancheorganisaties

Volgens kamerleden moeten ondernemers die gezamenlijk activiteiten ten behoeve van de sector willen oppakken zichzelf organiseren in private organisaties zoals brancheverenigingen. Het HBD is het daar mee eens, maar benadrukt dat juist die brancheverenigingen vragen om ondersteuning van het hoofdbedrijfschap.

“Veel problemen waarmee de winkelier en dus de brancheorganisatie zich geconfronteerd ziet zijn niet specifiek voor een bepaalde branche. Het is dan wel zo efficiënt als er op sectorbreed niveau oplossingen worden gevonden die vervolgens met behulp van de brancheorganisaties weer kunnen worden uitgerold”, stelt Elrie Bakker.