29 juni 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Unielijst invasieve exoten uitgebreid met 22 soorten, waaronder watersla

Op 19 mei heeft het Europees Comité opnieuw gestemd over een nieuwe uitbreiding van de Unielijst invasieve exoten. Op de Unielijst staan exotische planten en dieren die schadelijk zijn voor (een deel van) de Europese Unie. Soorten die op de lijst staan mogen na een overgangsperiode niet meer in Europa gehouden of verhandeld worden. Dieren die je al in bezit had, mag je nog wel tot hun dood houden.

Mosselplantje
Watersla (Pistia stratiotes), ook bekend als mosselplantje

Dibevo erkent dat invasieve exoten schade kunnen toebrengen aan het milieu, en dat het belangrijk is om de verspreiding van invasieve exoten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar Dibevo is tegen het plaatsen van soorten op de lijst als een handelsverbod redelijkerwijze geen gevolgen zal hebben voor het risico van verspreiding, als de soort niet schadelijk is of als met minder ingrijpende maatregelen hetzelfde effect bereikt kan worden. We blijven dus strijden tegen onzinnige plaatsingen op de Unielijst.

Zienswijze

Dibevo heeft een zienswijze ingediend om plaatsing van o.a. watersla (Pistia stratiotes) op de Unielijst te voorkomen omdat daarvan het economisch belang het grootst is. Toch is het ministerie van LNV er niet in geslaagd om de watersla uit de lijst te houden. Met veel moeite is een overgangstermijn van 2 jaar geregeld.

Het ministerie van LNV concludeert dat er bij de Europese Commissie en onder andere lidstaten weinig draagvlak bestaat voor de Nederlandse wens om rekening te houden met (mogelijke) financiële impact op bedrijven.

Uitbreiding

Naar verwachting wordt de uitbreiding op de Unielijst in juli 2022 van kracht. De exacte datum van inwerkingtreding wordt bekend zodra de Europese Commissie de uitvoeringsverordening publiceert.

De Unielijst wordt met de volgende 22 soorten uitgebreid:

Wetenschappelijke naam Engelse naam
Nederlandse naam
Ameiurus melasBlack bullheadzwarte dwergmeerval
Axis axisAxis deer, chital, cheetal, spotted deer or Indian spotted deeraxishert
Callosciurus finlaysoniiFinlayson’s squirrelklappereekhoorn of Thaise eekhoorn
Celastrus orbiculatusOriental bittersweetboomwurger (met een overgangstermijn van 5 jaar)
Chana argusNorthern snakeheadchanna of Noordelijke slangekopvis
Faxonius rusticusRusty crayfishroestbruine Amerikaanse rivierkreeft
Fundulus heteroclitusMummichoggeen Nederlandse naam, een zoutwatervis (met een overgangstermijn van 2 jaar)
Gambusia affinis Westernmosquitofishgeen Nederlandse naam
Gambusia holbrookiEastern mosquitofishgeen Nederlandse naam
Hakea sericeaNeedlebushhakea
Koenigia polystachyaHimalayan knotweedAfghaanse duizendknoop
Lampropeltis getula Common kingsnakegewone koningsslang
Limnoperna fortuneiGolden musselgeen Nederlandse naam
Morone americanaWhite perchAmerikaanse zeebaars
Pistia stratiotesWater lettucewatersla (met een overgangstermijn van 2 jaar)
Pycnonotus cafer Red-vented bulbulroodbuikbuulbuul
Rugulopteryx okamurae an algageen Nederlandse naam, een bruinwier
Solenopsis geminata Imported fire anttropische vuurmier
Solenopsis invictaRed imported fire antrode vuurmier
Solenopsis richteriBlack Imported fire Antgeen Nederlandse naam
Wasmannia auropunctata Electric ant, little fire antdwergvuurmier
Xenopus laevisAfrican clawed frogAfrikaanse klauwkikker(met een overgangstermijn van 2 jaar)

De Unielijst hoort bij de Exotenverordening 1143/2014. Voor soorten van de Europese Unielijst geldt een groot aantal ge- en verboden. Zo mogen de soorten niet meer worden gehouden, gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd (behalve in het kader van uitroeiing).