1 september 2021 | Dossier: Personeel,

Laatste kans om SLIM-subsidie aan te vragen

Het laatste tijdvak in 2021 voor de SLIM-subsidie is geopend. Van 1 t/m 30 september 2021 kun je als mkb-ondernemer een subsidieaanvraag indienen om een leerrijke werkomgeving te creëren binnen jouw bedrijf. Deze subsidie kan je inzetten voor initiatieven om leren en ontwikkelen op de werkvloer te stimuleren.

SLIM-subsidie

Een leerrijke werkomgeving helpt medewerkers zich te ontwikkelen en productief te blijven. Bedrijven met een leerrijke werkomgeving zijn aantrekkelijker voor nieuw personeel. Ook kan de SLIM-regeling je als mkb-ondernemer helpen in te spelen op de veranderingen die plaatsvinden, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis.

Wat houdt de SLIM-regeling in?

Mkb-ondernemers kunnen via de regeling maximaal € 24.999 subsidie aanvragen voor acties gericht op het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. Denk hierbij aan het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of loopbaanadviezen voor medewerkers. Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Info & inspiratie

Ga voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie naar www.hoewerktnederland.nl. Hier vind je ter inspiratie meer informatie over een leven lang ontwikkelen en ervaringen van andere mkb-ondernemers. Ook vind je hier een menukaart met 4 activiteiten waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen.

Tips voor het aanvragen van de SLIM-regeling

  1. Bepaal of je in aanmerking komt. Alleen mkb-ondernemers met minder dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet lager dan 50 miljoen euro, kunnen een aanvraag indienen voor de SLIM-regeling.

  2. Aanvraag is mogelijk tot en met 30 september 2021. Om van de regeling gebruik te maken, moet je je bedrijf als aanvrager registreren. Dat kan op het e-portaal van Uitvoering Van Beleid. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken worden aangeleverd: activiteitenplan, begroting, mkb-verklaring en de-minimisverklaring. Deze formulieren vind je op de website van Uitvoering Van Beleid.

  3. Vul je aanvraag zorgvuldig in. Na het aanvragen volgt binnen 18 weken een bericht of de subsidie wel of niet wordt toegekend. Bij grote belangstelling bepaalt loting de behandelvolgorde. Na vaststelling van de behandelvolgorde, behandelt Uitvoering Van Beleid de aanvraag inhoudelijk. Let op: wanneer de aanvraag op het moment van loting nog niet volledig is (dus de stukken bij punt 2 zijn niet of niet volledig aangeleverd), moet deze eerst worden herzien door de aanvrager. Nadat de aanvraag compleet is, komt deze onderaan de lijst te staan.

  4. Investeer in de toekomst. De SLIM-regeling gaat uit van cofinanciering waarbij 40% van de kosten voor rekening van de onderneming komen. Voor bedrijven tot 50 werknemers is dit 20%. De overige kosten dekt de SLIM-regeling. De kosten waarvoor je subsidie aanvraagt, moeten tenminste € 5.000 bedragen.