24 oktober 2013

HBD staakt slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland zet zich in voor de detailhandel

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel staakt eind 2013 al haar activiteiten waaronder de slachtofferhulp voor ondernemers en medewerkers in de detailhandel. Deze dienstverlening zet Detailhandel Nederland vanaf 1 januari 2014 voort. Dit doet de ondernemersorganisatie in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland, zodat deze hulp is toegespitst op de detailhandel.

Slachtofferhulp

Als u of uw medewerker geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een overval, agressie of geweld in de winkel kunt u een beroep doen op slachtofferhulp. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week opvang krijgen bij ernstige misdrijven zoals een overval. De alarmering is dan vaak al gekoppeld aan de politie. Binnen twee uur is er een deskundige hulpverlener in de winkel aanwezig.

Contact voor hulpverlening

Ook voor kleinere misdrijven, zoals agressie, kunt u overdag contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Het huidige telefoonnummer 0800-0801 is nog tot 31 december 2013 actief. Daarna kunt u Slachtofferhulp Nederland rechtstreeks via 0900-0101 bereiken of buiten kantooruren via de meldkamer van de politie.

Schade verhalen en juridische ondersteuning

Slachtofferhulp Nederland helpt ook slachtoffers bij het aanvragen en verkrijgen van subsidies die vaak voor slachtoffers beschikbaar zijn. Bovendien geeft Slachtofferhulp Nederland juridische ondersteuning rondom de strafrechtelijke procedure en het aanvragen van tegemoetkomingen in de schade via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.