31 mei 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Virus op retour, maar steunpakket wordt verlengd

Met versnelde versoepelingen en mooi weer is ondernemend Nederland natuurlijk niet meteen uit de problemen. Daarom heeft het kabinet aangekondigd het steunpakket door te trekken naar het derde kwartaal van 2021 én te verruimen. Zo krijgen ondernemers meer steun doordat de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) niet langer meetelt als omzet voor de NOW, zoals Dibevo met andere brancheorganisaties heeft bepleit.

Steunpakket doorgetrokkken naar 3e kwartaal 2021

Doordat de TVL tot nu toe meetelde als omzet, ontvingen ondernemers tot hun frustratie minder loonkostensteun (NOW). Dat wordt nu zelfs met terugwerkende kracht aangepast. De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW.

Keuze referentieperiode

Vorige week maakte de RVO al bekend dat ondernemers voor het tweede kwartaal TVL kunnen kiezen uit twee referentieperiodes. Dat is goed nieuws voor starters, maar ook voor bedrijven die om welke reden dan ook in de vaste referentiemaand minder omzet dan normaal hadden, waardoor ze ook minder steun ontvingen, zoals dierenpensions.  Wrang is daarbij wel dat deze aanpassing dan meteen tot een maand vertraging leidt en ondernemers in nood langer op hun geld moeten wachten.

Ook met deze aanpassing zullen er opnieuw een aantal starters en seizoensbedrijven buiten de boot vallen. Het is kortom een verbetering, maar nog geen waterdichte oplossing.

Langer uitstel terugbetaling belastingschulden

Ondernemers met schulden bij de Belastingdienst hoeven deze nu pas vanaf 1 oktober 2022 te gaan aflossen (in plaats van 1 oktober dit jaar) en krijgen daarvoor ook langer de tijd (5 in plaats van 3 jaar). Bij elkaar opgeteld hebben zij zo circa 6 jaar om die uitgestelde belastingen terug te betalen. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling aangevraagd voor een bedrag van 16 miljard euro.

Tozo en TONK

Ook Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) worden doorgetrokken naar het derde kwartaal. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht.