31 mei 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Derde stap versoepelingen: regeling gekanteld

Het is de vraag die na elke persconferentie opduikt: welke regels gelden er nu wel en niet voor de specifieke bedrijven onze branche zoals hondenscholen en trimsalons? De website van de Rijksoverheid biedt vrijwel nooit meteen uitsluitsel, dus ook nu hebben we navraag gedaan bij het ministerie van LNV. Daaruit komt het volgende.

Hondenschool

Hoewel we de definitie al vaker hebben bestreden, redeneert de overheid in wel- en niet-publieke locaties. Tot nu toe gold steeds de regel dat alle publiek toegankelijk locaties gesloten moesten blijven, tenzij uitgezonderd. Volgens het ministerie is die regeling als het ware ‘gekanteld’ en geldt vanaf 5 juni het omgekeerde: vanaf die datum zijn publiek toegankelijke locaties open, tenzij uitgezonderd.

Trimsalons en hondenscholen worden gezien als publiek toegankelijke locaties en dus mogen we aannemen dat dit ook voor deze bedrijven geldt. De Tweede Kamer vergadert hier komende week nog over. Pas daarna kunnen we met zekerheid zeggen hoe de regeling er in de praktijk uit gaat zien.

Voorwaarden voor openstelling

Voor de openstelling van publiek toegankelijke locaties gelden vanaf 5 juni de volgende voorwaarden.

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
  • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
  • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
  • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

Winkels

Vanaf 5 juni kunnen winkels weer hun reguliere openingstijden aanhouden en zijn koopavonden weer toegestaan. In alle winkels mag er maximaal 1 persoon per 10 m2 aanwezig zijn. Ook blijft de 1,5 meterregel en het dragen van een mondkapje verplicht.