8 december 2017 | Dossier: Bedrijfsvoering, Wet- en regelgeving,

Uitbraak vogelgriep in Biddinghuizen

In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 16.000 vleeseenden. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vogelgriep eenden

De Regeling maatregelen preventie vogelgriep Biddinghuizen 2017 komt op het volgende neer:

  • Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
  • Er geldt een ophokplicht voor heel Nederland, dus verblijven die buiten de winkel gesitueerd zijn en in contact kunnen komen met de ontlasting van wilde vogels, kun je het beste met zeil afdekken, zodat er geen vogelpoep van bovenaf in de verblijven kan komen. Ook mogen risicovogels niet in contact kunnen komen met risicovogels van derden (pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden).
  • Klanten mogen NIET in de vogelverblijven komen, ook niet met hun handen. Onder een vogelverblijfplaats verstaan we de kooi of voliere. De klant mag ook niet in een ruimte komen waarin een niet goed afgeschermd vogelverblijf met risicogevogelte staat. Een gazen verblijf met kippen in een verkoopruimte mag dus niet.
  • Het personeel mag wel in de verblijven komen maar uitsluitend indien voldaan wordt aan de hygiënevoorschriften en zij tenminste 72 uur niet op een bedrijf geweest zijn met commercieel gevogelte.
  • Voor overige dieren verkocht door dierenspeciaalzaken gelden geen beperkingen behalve dat de ingekochte dieren niet afkomstig mogen zijn van een bedrijf met commercieel gevogelte (vogels bestemd voor voedselproductie of uitzetten in het wild, bedoeld om daar geld mee te verdienen (hobbykippen zijn dus geen probleem)).
  • Er is een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Zodra we meer weten over de precieze consequenties voor de branche, berichten we daarover op onze website.

Eenden- en kalkoenenbedrijven

Daarnaast gelden voor eenden- en kalkoenenbedrijven enkele extra maatregelen, deze gaan per direct in. Ten eerste moeten eendenbedrijven een hygiëneprotocol naleven voor strooisel, waaronder het afdekken van de strooiselopslag en het schoonmaken van het materieel dat wordt gebruikt om het strooisel de stal in te brengen. Ten tweede mogen eenden of kalkoenen alleen worden vervoerd nadat zij onderzocht zijn door een dierenarts. Tenslotte mogen transporten van of naar deze bedrijven alleen rechtstreeks plaatsvinden.  

Bekijk de website van de NVWA voor regelgeving, draaiboeken en hygiëneprotocollen en voor de Regeling maatregelen preventie vogelgriep Biddinghuizen 2017.

Export

Voor een aantal landen gelden exportbeperkingen in verband met deze uitbraak. Kijk hiervoor op de lijst tijdelijke maatregelen derde landen op de website van de NVWA.