12 november 2021

Vooruitblik op strengere coronamaatregelen

Rondom het kabinet en Catshuisoverleg wordt al veel gelekt waar het gaat om de coronamaatregelen. De persconferentie van vanavond zal dus geen echte verrassingen opleveren, maar wel een aantal vragen. Wat wij op dit moment verwachten is dat winkels, restaurants en cafés de komende weken moeten sluiten om 19.00 uur. Het thuisbezoek zal worden beperkt tot 4 personen en er zal, daar waar het kan, weer thuis moeten worden gewerkt. Scholen blijven open.

Daarnaast wordt nog gesproken over een uitbreiding van het toepassen van het coronatoegangsbewijs (CTB). Mogelijk voor dierentuinen en pretparken. De wens tot verdere uitbreiding van het CTB naar de werkvloer en onderwijs is er ook nog, samen met de discussie of het CTB ook moet gaan gelden voor niet-essentiële winkels. Dit kan nu nog niet en vergt een wetswijziging. De verwachting is dat er nog 2 weken nodig is om dat te regelen. Om een CTB voor de werkvloer wettelijk af te kunnen dwingen is meer tijd nodig. Dat zal meer richting het einde van het jaar gaan. Verder zal er naar verwachting gewerkt worden aan de invoering van 2G-beleid (gevaccineerd of genezen), waarbij de testoptie voor de coronapas vervalt.

Geen draagvlak voor inzet CTB 

Na een eerdere oproep vanuit Dibevo, zien wij dat de leden zich maximaal inzetten om verspreiding van het coronavirus te beperken. Hoewel winkelbezoek nauwelijks een bron van besmetting is, is er wel degelijk draagvlak voor de ‘oude’ regels. Maar draagvlak voor het toepassen van een CTB door ‘onze’ winkels is er een stuk minder.

Dibevo blijft zich dan ook samen met andere branches verzetten tegen deze buitenproportionele maatregel. Tijdens een recent overleg met ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Blok (Economische Zaken en Klimaat) is dit ook benadrukt. De inzet van het CTB is buitenproportioneel gezien de uiterst kleine bijdrage van de detailhandel aan de besmettingen. De controle op het CTB maakt bovendien extra personeelsinzet noodzakelijk met de daarbij behorende extra kosten en 'gedoe' aan de deur. Sterker nog, het is voor vooral kleine winkels onuitvoerbaar.

Essentiële sector 

Dibevo heeft bij de overheid benadrukt dat wij ervan uitgaan dat winkels in de huisdierenbranche ook nu tot de essentiële bedrijven worden gerekend. De verzorging voor dieren moet immers altijd gewaarborgd blijven.

Wij houden je op de hoogte.