03 april 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering

Vul NU de enquête in over huurbetalingen en SBI-codes

Nu de noodmaatregelen van het kabinet en de voorwaarden bekend zijn, wordt ook duidelijk waar nog knelpunten zitten. Dat zijn op dit moment de huurbetalingen van winkeliers en de willekeur bij het toepassen van de SBI-codering. Dibevo zet zich samen met andere brancheorganisaties in om dit aan te vechten bij het minsterie van EZK.

Om dit overleg goed te voeren hebben we een goed beeld nodig van de impact van de crisis op verschillende branches. Daarom willen we inzicht krijgen in de omzetindexen van de afgelopen weken. Om daarmee onderbouwd aan de slag te kunnen, vragen wij alle leden-detaillisten en -dierenpensions om met SPOED bijgaande enquete in te vullen.

Enquete

Dierenpensions

Voor de dierenpensions gaat het vooral om het noodloket. Wij zien dat er willekeur optreedt door het toepassen van de SBI-codering, waardoor dierenpensions buiten het noodloket en dus de gift van €4000,- vallen. Onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Daarom wordt nu ingezet op het verbreden van het noodloket, zodat ook voor deze ondernemers het noodloket open gaat. Heb je een dierenpension? Vul dan de enquete in en zet bij overige branches ‘dierenpension’ neer. Dit is een mooie gelegenheid om als dierenpensions mee te liften op een enorme massa andere ondernemingen.

Retailers

Voor winkeliers willen we onderbouwen dat er ook met de huur iets moet gebeuren. Dibevo trekt op met andere branches in de gesprekken met vastgoedpartijen en het ministerie van Economische Zaken. Ook al zien wij dat de winkels open mogen blijven, de effecten van lege straten zijn voor sommige winkels goed voelbaar. Dus ook in die gevallen is extra hulp nodig.

Vul de enquête NU in

Snelheid is wel geboden. Volgende week dinsdag zijn de resultaten nodig. Dus vul de enquete daarom NU in.

Direct naar de enquete