1 april 2021 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting voor bedrijven?

Welke kansen biedt de nieuwe EU-begroting het Nederlandse bedrijfsleven? En specifieker, hoe kunnen de beschikbare EU-fondsen de komende jaren ondersteunen bij verduurzaming? Over dit onderwerp organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW een webinar op dinsdag 13 april. In deze webinar geven experts toelichting over de ondersteuningsmogelijkheden van EU-fondsen voor het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van verduurzaming.

EU-financiering

In het webinar komen vragen aan bod als:

  • Welke EU-fondsen kunnen Nederlandse bedrijven op dit moment ondersteunen bij verduurzaming?
  • Hoe ondersteunt het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven?

Deze en andere vragen worden beantwoord door:

  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
    Expert op het gebied van ondersteuning bij (Europese) fondsenaanvragen
  • Kansen voor West
    Voor regio West-Nederland, is Kansen voor West verantwoordelijk voor het toezeggen van beschikbare EU-gelden uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Programma

13:30 Opening en welkomstwoord
13:40 Expertpresentatie 1: RVO
13:55 Q&A
14:10 Expertpresentatie 2: Regionale organisatie Kansen voor West
14:25 Q&A
14:40 Toelichting financieringsbehoefte branche & discussie
14:55 Wrap-up en volgende stappen

Interessant? Meld je dan aan via deze link.

Aanmelden voor webinar