3 juni 2015

Werkdruk is méér dan (te) veel werk

Te hoge werkdruk

Werkdruk is een complex begrip. Veel werkgevers weten vaak niet goed hoe ze werkdruk kunnen aanpakken en vrezen dat de enige (kostbare) oplossing 'meer mensen' is. Maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn.

Werkdrukkompas

Het Werkdrukkompas van inPreventie laat op een begrijpelijke manier zien wat werkdruk is en hoe je het kunt aanpakken. Het is de bedoeling dat je medewerkers het invullen om zo een eerste indicatie te krijgen van de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om werkdruk binnen je bedrijf. Uit het Werkdrukkompas volgt een kant-en-klare presentatie met de uitleg, de resultaten én de oplossingen om werkdruk te verminderen.

Wettelijk verplicht: de preventiemedewerker

De verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken in organisaties en bedrijven ligt gezamenlijk bij de werkgever en de werknemer. De preventiemedewerker speelt een sleutelrol in de aandacht voor preventie in het bedrijf. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven mag ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

Taken preventiemedewerker

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Overige aandachtspunten

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.

  • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
  • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
  • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
  • In de RI&E moet worden aangegeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
  • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Over inPreventie

inPreventie is een platform en netwerk voor en door preventiewerkers en specialisten waarin brancheorganisaties, opleiders, uitgevers en belangenorganisaties oplossingen en middelen delen. inPreventie is een initiatief van TNO.