25 maart 2021 | Dossier: Personeel,

Werken met lood? Bescherm je werknemers

Verkoop je hengelsport in je winkel? Dan weet je ongetwijfeld dat contact met lood kan leiden tot gezondheidsproblemen en zelfs gevaarlijk is voor het ongeboren kind van zwangere vrouwen. Gezien de risico’s is het belangrijk dat je werknemers veilig met lood kunnen werken. Maar wat is ‘veilig’? Gelukkig hoef je dat niet zelf uit te pluizen. Je kunt de risico’s gemakkelijk in kaart brengen met een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daaruit rollen dan de maatregelen die je kunt nemen om het werken met lood in je winkel op een gezonde en veilige manier uit te voeren. Sterker nog: je bent wettelijk verplicht om zo‘n RI&E paraat te hebben.

Vislood

In het Kenniscentrum vind je meer informatie over de digitale RI&E en aanbevelingen voor het invullen ervan. Denk eraan dat er op basis van die RI&E een instructie moet volgen voor je werknemers. Jij dient er vervolgens actief op toe te zien dat je werknemers zich ook aan deze instructies houden.

Veilig gebruik van vislood

Iedereen die hengelsportartikelen verkoopt of zelf aan hengelsport doet, kan in aanraking komen met lood en de bijbehorende gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld door de dampen die vrijkomen bij het zelf gieten van lood voor het maken van werpgewichten, het dichtbijten van loodhageltjes en het per ongeluk inslikken van kleine loodgewichten.

Voor personeel van hengelsportzaken en andere personen die dagelijks met lood in hun handen staan, gelden de volgende aanbevelingen:

  • Smelt en giet zelf geen lood. Doe je dit toch, zorg dan voor goede ventilatie, afzuiging en adembescherming. Eet en rook niet tijdens het smelten en gieten. Maak je werkplek naderhand schoon met een natte doek die je vervolgens weggooit. Zorg dat er geen kinderen en zwangere vrouwen in de buurt zijn.
  • Stop nooit lood in je mond, óók niet om een knijploodje dicht te bijten.
  • Koop alleen dispenserdoosjes hagellood/ knijpgewichtjes die slechts één hageltje per keer afgeven.
  • Was altijd je handen na het gebruik van lood.
  • Bewaar lood buiten het bereik van kinderen.
  • Lever lood dat je niet meer gebruikt in bij de milieustraat of bij het chemisch afval.
  • Speel op safe en mijd lood. Kies voor milieu- en gezondheidsvriendelijke alternatieven.

Loodvergiftiging

Loodvergiftiging kan acuut of chronisch zijn. Acute loodvergiftiging ontstaat door blootstelling aan hoge concentraties looddampen of bijvoorbeeld het inslikken van lood. Chronische loodvergiftiging – wereldwijd de meest voorkomende vorm van loodvergiftiging – vindt plaats bij chronische of herhaaldelijke blootstelling aan lagere concentraties looddampen en/of binnenkrijgen van lood(stof). Lood heeft namelijk geen ‘veilige’ concentratie: ook zeer lage concentraties lood in het bloed kunnen bovengenoemde effecten veroorzaken.

Alternatieven voor lood

Dibevo werkt samen met Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. We zetten ons in om sportvissers bewust te maken van de negatieve effecten van lood op de waterkwaliteit en volksgezondheid. Deze Green Deal heeft als doel om het loodgebruik fors te verminderen (met 30%) en vóór 2027 helemaal te stoppen. En dat kan ook, want er zijn steeds meer milieuvriendelijke loodvervangers van steen, beton, ijzer/staal of tungsten beschikbaar. Op sportvisserijloodvrij.nl vind je een overzicht van milieuvriendelijke loodalternatieven.