25 oktober 2021 | Dossier: Personeel,

Wettelijk minimumloon gaat omhoog per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Wettelijk minimumloon stijgt

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2021:

• € 1.725,00 per maand
• € 398,10 per week
• € 79,62 per dag

Brutobedragen per leeftijd

Op Overheid.nl vind je een tabel met de brutobedragen van het wettelijk minimumloon per leeftijd.