17 april 2024 | Dossier: Personeel, Wet- en regelgeving,

Lobby succesvol: extra verhoging WML afgewend

In januari kondigden wij aan dat er een extra verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) op komst was. Dibevo heeft, samen met andere retailbranches, horeca en recreatie, daarop actie ondernomen. Samen met MKB Nederland zijn we een intensieve lobby gestart om duidelijk te maken dat het genoeg is geweest met de lastenverzwaringen. Dankbij deze lobby door Dibevo en andere branches is deze extra verhoging afgewend. De reguliere indexering van het minimumloon gaat wel door.

Foto: Unsplash

Verdere lastenverzwaringen zijn voor de branche onwenselijk. Bedrijven zouden nog meer interen op eigen reserves en nog minder ruimte hebben voor investeringen, zoals verduurzaming. Bovendien moeten die hogere kosten uiteindelijk ook weer worden doorberekend aan de consument, waardoor werknemers er netto niets extra's aan overhouden, en er soms zelfs op achteruitgaan. Bijvoorbeeld doordat toeslagen teruglopen, want al die regelingen zijn inkomensafhankelijk. 

Evaluatie WML 

Bovenstaande wordt bevestigd in de evaluatie WML die eind 2023 is gepubliceerd. Het rapport concludeert (1) dat het wettelijk minimumloon in Nederland behoort tot een van de hoogste van Europa, (2) verdere verhogingen ten koste zullen gaan van de arbeidsdeelname, en (3) het besteedbaar inkomen op een heel aanvaardbaar niveau zit. 

Echter, dit zegt niets over het vermogen van mensen om hun rekeningen te betalen, gezien die rekeningen, zoals belastingen, verzekeringen en boodschappen, door overheidsbeleid ook stijgen.

Oproep tot bezuinigingen

Vandaar dat Dibevo oproept om consumentenbestedingen in het oog te houden en dringt bij de overheid aan op bezuinigingen. En dan bedoelen we bezuinigen op de kosten van de overheid. Dit zou belastingverlagingen mogelijk maken en lastenverzwaringen vermijden. Want al die verhogingen zien wij terug in hogere kosten van levensonderhoud en het verder onder druk komen van consumentenbestedingen. Dat is funest voor een financieel gezond Nederland.

Het niet doorgaan van deze extra verhoging is dan ook een duidelijk signaal. Het laat zien dat ook politiek Den Haag zich er van bewust wordt dat er een rem moet worden gezet op lastenverzwaringen. Of dat ook echt zal gebeuren zullen we zien in de voorjaarsnota. Want ook bij de laatste verkiezingen zijn allerlei beloftes gedaan die ingelost moeten worden.