27 januari 2023 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Dibevo blijft in gesprek over positieflijst zoogdieren

Gisteren vond het commissiedebat over dierenwelzijn plaats. Tijdens het debat kwam onder andere de huis- en hobbydierenlijst ter sprake, oftewel ‘de positieflijst zoogdieren'. In eerdere berichtgeving spraken wij onze zorgen al uit voor de branche over deze lijst. Dibevo heeft deze zorgen dan ook gedeeld met de commissieleden van het debat. Met effect, want er werden een aantal punten aangekaart tijdens het debat.

Centraal tijdens het debat stond het dierenwelzijn in Nederland met uitzondering van de veehouderij, waarbij onderwerpen als de reeds aangekondigde chipplicht voor katten, de aanpak voor het beperken van gezelschapsdieren met schadelijke uiterlijke kenmerken, houdverbod op kortsnuitige honden en dus de huis- en hobbydierenlijst aan bod kwamen.

Kritisch tegen het licht houden

Dibevo heeft een aantal politieke partijen vragen gesteld over de deskundigheid en de juridische haalbaarheid van de positieflijst. Zo hebben we aangekaart dat de factor domesticatie niet deugdelijk is uitgewerkt. Dibevo vraagt zich af of deze factor als willekeurige maatstaf is gebruikt. Deze vraag werd gesteld door Roelof Bisschop van de SGP tijdens het debat. Daarnaast stelde hij voor om de lijst nog eens kritisch tegen het licht te houden, aangezien hij juridisch niet waterdicht lijkt.

In gesprek blijven

LNV-minister Piet Adema deed de toezegging dat hij in gesprek blijft met de brancheorganisaties over het effect van deze lijst. Daar maakt Dibevo natuurlijk gretig gebruik van, aangezien wij zeker niet tevreden zijn met de antwoorden van de verantwoordelijke minister. Wij zullen dan ook doorgaan met het zichtbaar maken van de gevolgen voor onze sector.