1 december 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Nieuwe gefaseerde aanpak van importcontroles UK

Het Border Operating Model is geüpdatet. Na de aankondiging van de Britse regering in september 2021 dat de sanitair en fytosanitair (SPS) invoercontroles van de EU naar GB vanaf 1 juli 2022 zullen starten, is nu ook de aanpak en het tijdsschema voor deze veranderingen bekend.

Het herziene tijdsschema is als volgt:

 • volledige douaneaangiften en -controles worden ingevoerd op 1 januari 2022 zoals eerder aangekondigd, alhoewel veiligheids- en beveiligingsverklaringen niet verplicht zullen zijn tot 1 juli 2022.
 • voormeldingsvereisten van sanitaire en fytosanitaire (SPS) goederen, die op 1 oktober 2021 in zouden gaan, gaan nu in op 1 januari 2022.
 • vanaf 1 juli worden certificering en fysieke controles ingevoerd voor:
  • Alle overige gereguleerde dierlijke bijproducten
  • Alle gereguleerde planten en plantaardige producten
  • Alle vlees en vleesproducten
  • Alle overige risicovolle voedingsmiddelen niet van dierlijke oorsprong
 • vanaf 1 september worden certificering en fysieke controles ingevoerd voor alle zuivelproducten.
 • vanaf 1 november worden certificering en fysieke controles ingevoerd voor alle overige gereguleerde producten van dierlijke oorsprong, inclusief samengestelde producten en visproducten.
 • controles voor planten en plantaardige producten met hoge prioriteit worden verplaatst van bestemming naar aangewezen grensdoorlaatposten en controlepunten vanaf 1 juli 2022.
 • vanaf 1 juli 2022 zullen ook de controles van levende dieren gefaseerd van het punt van bestemming naar aangewezen grenscontroleposten gaan, naarmate de faciliteiten beschikbaar komen.

Op deze manier hoopt de Britse overheid bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden op veranderingen aan de grens en verstoring tot een minimum te beperken naarmate de economie zich geleidelijk herstelt. 

Begin 2022 komt er meer informatie beschikbaar over de gefaseerde aanpak en de acties die je dient te ondernemen om je voor te bereiden. Zorg er in de tussentijd voor dat je voorbereid bent op de voormeldplicht vanaf 1 januari 2022.