7 april 2022 | Dossier: Bedrijfsvoering, Promotie, Wet- en regelgeving,

Online bijeenkomst over aanscherping regels consumentenbescherming

De Eerste Kamer heeft eind maart ingestemd met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming waarover wij eerder al berichtten. De nieuwe regels gaan eind mei in de gehele EU gelden. Om je hier goed op voor te bereiden nodigt MKB Nederland je graag uit voor een online bijeenkomst waarin het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een presentatie geven over deze nieuwe regels.

Deze nieuwe wetgeving zorgt voor gelijke regels voor ondernemers in Europa en een betere handhaving ervan. Ook sluiten de regels beter aan op de digitale wereld waarin consumenten steeds vaker producten en/of diensten online zoeken, vergelijken en kopen. Zij worden met de nieuwe regelgeving beter beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken. 

De belangrijkste wijzigingen voor jou als ondernemer gaan over: 

  • Consumentenbeoordelingen (het plaatsen van nep-reviews wordt verboden)
  • Gepersonaliseerd prijsaanbod (je wordt verplicht om hier voorafgaand aan de aankoop melding van te doen)
  • Kortingen (aangepaste regels voor van-voor prijzen)

Andere nieuwe regels gaan over gepersonaliseerde aanbiedingen en het aanbieden van ‘gratis’ online diensten. Ook heeft de nieuwe regelgeving consequenties voor online marktplaatsen en vergelijkingssites.

De online bijeenkomst vindt plaats op 10 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur via Microsoft Teams. Deelnemen kan via deze link.