25 maart 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering,

Oproep aan alle huurders en verhuurders van winkelruimte in Nederland

Door de gevolgen van het coronavirus moeten steeds meer retailers hun winkels sluiten en/of zien hun omzet teruglopen. Aan de andere kant maken ook veel verhuurders van vastgoed zich grote zorgen over de waarde en de cashflow van de investeringen die zijn gedaan waarbij mogelijke financieringsverplichtingen doorlopen.

Winkelstraat

De winkelsector is (zowel aan de huurderskant als aan de verhuurderskant) heel gedifferentieerd, met kleine en grote partijen, lokaal of internationaal, alleen een fysieke winkel op de hoek van de straat of met een wereldwijde internetwinkel. Het winkelaanbod kent een enorme variatie en de coronacrisis werkt op een groot aantal segmenten zeer negatief, maar voor andere segmenten juist omzetverhogend.

Contact zoeken en pijn verdelen

Retail- en vastgoedorganisaties roepen gezamenlijk op om de rust te bewaren en het gezond verstand te blijven gebruiken. Huurders en verhuurders moeten elkaar niet bestoken met eenzijdige en dreigende juridische brieven, maar het contact opzoeken om gezamenlijk na te gaan hoe partijen en hun organisaties in de komende weken in dialoog tot oplossingen komen, die recht doen aan elkaars belangen en waarbij de pijn verdeeld wordt.

Dat is ook de insteek van Lagerehuur, de dienst waar Dibevo-leden in deze coronacrisis met extra korting een lagere huurprijs kunnen bedingen.

Het versturen van huurnota’s voor april 2020 of het komende kwartaal zou nu even niet de hoogste prioriteit moeten hebben. We moeten elkaar juist nu opzoeken en met voor alle partijen passende oplossingen komen om in en na deze verschrikkelijke crisis te werken aan toekomstbestendige winkels en winkelgebieden.

Wat willen we bereiken?

 • Een oproep aan retailers en verhuurders van vastgoed om, gesteund door de overheid, een gezamenlijke kortetermijnoplossing te bieden voor acute liquiditeitsproblemen (die zijn ontstaan door wegvallen van omzet bij doorlopende lasten) voor huurders en verhuurders.
 • Vertrouwen dat met een korte termijn-aanpak voldoende tijd en draagvlak gecreëerd wordt voor middellange-termijn-maatwerkoplossingen die met meer zekerheden, in de komende weken, kunnen worden uitgewerkt.
 • Retailers roepen we op in contact te treden met de verhuurders ten behoeve van een constructieve dialoog over wat de mogelijkheden op korte termijn zijn.
 • Verhuurders roepen we op om het voor retailers mogelijk te maken om op korte termijn het liquiditeitsknelpunt te mitigeren.

Richtlijnen

Voor maandag 20 april 2020 verbinden retail- en vastgoedorganisaties zich om te komen tot een advies omtrent oplossingen en maatwerk. In geval van een toekomstig gedwongen sluiting (lockdown) van winkels door de overheid ontstaat weer een nieuwe situatie en zal wederom in overleg getreden worden.uurders en verhuurders zijn en gaan dus met elkaar in gesprek over de korte termijn en zoeken naar maatwerk. Daarbij zullen de volgende richtlijnen zo veel mogelijk in acht worden genomen:

 • Pas kwartaalhuren voor het tweede kwartaal die per 1 april ingaan aan naar maandhuren.
 • Bied waar nodig uitstel van het versturen van de huurnota’s voor de maand april tot ten minste 20 april.
 • In het geval dat er al huurnota’s zijn verstuurd worden deze niet geïncasseerd tot 20 april en worden er geen herinneringen aan huurders gestuurd tot 20 april.
 • Uiteraard dient gedurende de crisismaanden geen boete of rente te worden gerekend over uitgestelde huurbetalingen.
 • Winkels die geen substantiële omzetdaling hebben (substantieel is >25%), moeten voor de korte termijn buiten de discussie blijven.
 • Bied elkaar de mogelijkheid niet aan een exploitatieverplichting te hoeven voldoen tot eind april 2020 en bepaal in goed overleg of laat de retailer

Samenwerking

Deze oproep, gericht aan alle retailers en winkelvastgoedeigenaren in Nederland, wordt gedaan door:

 • Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW)
 • Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN)
 • Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed
 • VastGoedOverleg
 • Detailhandel Nederland en daarbij aangesloten organisaties: Dibevo, Raad Nederlandse Detailhandel, Nationale Winkelraad, CBL, ADN, ANKO, CBL, FGZ, INretail, KNS, Koninklijke Slijtersunie, NBOV, NOVAKA, NPMB, NSO-retail, NSV, NVER, SNF, Techniek Nederland, VBW, Vakcentrum.