22 oktober 2021 | Dossier: Marktinformatie,

Toenemende zorgen over Nederlands vestigingsklimaat

De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en MKB-Nederland en VNO-NCW werd ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal ondertekenaars op 120. Dibevo deelt deze zorg en vraagt ondernemers om dit manifest te steunen om het belang van noodzaak tot verandering meer aandacht te geven.

Infographic over het Nederlandse vestigingsklimaat


Download de infographic over het Nederlandse vestigingsklimaat (.jpg)

In het manifest vragen de aangesloten partijen een nieuw kabinet om samen met hen op zes terreinen te werken aan verbeteringen die zorgen voor: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid.

Andere landen aantrekkelijker

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: ‘We staan er op veel punten op het oog nog goed voor. Maar onder de motorkap is sprake van verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de schoolprestaties van de Nederlandse kinderen. Maar ook over de verminderde stabiliteit van ons overheidsbeleid. Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland daar in de wereld een voorbeeld van, maar dat zijn we niet meer’.

Juist ook voor familiebedrijven

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof: ‘Wij hebben al langer zorgen over het vestigingsklimaat en het is goed te zien dat we hierin niet alleen staan. Onze zorgen zijn er overigens na de recente Algemene Politieke Beschouwingen en de nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijven zeker niet minder op geworden. Het zijn niet alleen internationale ondernemingen die hier zorgen over hebben, maar juist ook familiebedrijven. Zij maken zich trouwens ook grote zorgen over de groeiende regeldruk en de bedrijfsopvolgingsregeling.’

Ook Dibevo blijft zich verzetten tegen de groeiende regeldruk en zal ook het nieuwe kabinet bestoken om met volle aandacht te werken aan het terugdringen ervan.