20 juli 2021 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Lokaal Retailbelang timmert goed aan de weg

Dibevo heeft samen met andere brancheorganisaties Lokaal Retailbelang opgericht. Lokaal Retailbelang zet zich samen met ondernemers én overheid in om bruisende binnensteden en vitale winkelgebieden te realiseren. Eerder schreven we al over de subsidieregeling die in Zuid-Holland beschikbaar is gesteld, en inmiddels kunnen we aan de lijst alweer een aantal projecten toevoegen.

Winkelstraat

Lokaal Retailbelang is benaderd door de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen op Goeree-Overflakkee) omdat de aangekondigde wegwerkzaamheden aan de Haringvlietbrug ervoor zorgen dat de regio jarenlang in de verkeersellende terecht gaat komen en behoorlijke economische schade aanricht. De Haringvlietbrug (A29) is daarnaast een belangrijke verbinding tussen Rotterdam en Zuidwest Nederland. FOGO trekt samen met lokale overheden en Lokaal Retailbelang op om de schade voor de ondernemers te minimaliseren.

Met elkaar, voor elkaar

Dat ‘samen optrekken’ belangrijk is, bleek de afgelopen tijd ook in Winschoten. De gemeente Oldambt had een detailhandelsvisie laten opstellen voor het centrum van Winschoten. Hier hadden de ondernemers de nodige kritiek op. Lokaal Retailbelang heeft gereageerd richting de gemeente, maar wanneer na een aantal weken de onaangepaste visie geagendeerd stond op de gemeenteraadsvergadering ter besluitvorming voelden ondernemers zich gepasseerd en hebben ze de publiciteit opgezocht, waarop de gemeente weer reageerde. Kortom, ze gingen figuurlijk ‘rollebollend met elkaar over de winkelstraat’.

Dat de situatie binnen het Winschoter-centrumgebied urgent is wordt door zowel Lokaal Retailbelang als de ondernemers niet ontkent. Maar de enige manier om met elkaar stappen te zetten is toch echt door hierin samen op te trekken. De noodzaak tot samenwerking is steeds door Lokaal Retailbelang benadrukt en heeft effect gehad. Er komt een hernieuwde versie die wordt uitgewerkt binnen een hiervoor opgerichte Taskforce Winschoten, waar naast de ondernemersvereniging, een vertegenwoordiger uit de horeca, de gemeente Oldambt, de lokale vastgoedvereniging, ook Lokaal Retailbelang zitting in zal nemen.

Herstel van de Limburgse economie

De EU stelt € 6 miljoen beschikbaar om Limburgse mkb’ers uit de corona-crisis te leiden. In Limburg is door de regionale ontwikkelingsmaatschappij (LIOF) het project ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ opgezet. Door de geldbijdrage kan LIOF tot 1 juli 2023 een extra impuls geven aan mkb’ers die willen innoveren en/of internationaliseren en hiermee ook bijdragen aan de vergroening en/of digitalisering van de Limburgse economie. Om zo investerend de corona-crisis te verlaten. Met ‘Limburg Herstelt en Versnelt’ zal LIOF mede door de inzet van Lokaal Retailbelang ook (voor het eerst) mkb’ers in de detailhandel ondersteunen.

Oproep aan Limburgse ondernemers: Wil jij als mkb’er versneld innoveren en/of internationaliseren? Neem dan contact op met LIOF.