23 december 2022 | Dossier: Wet- en regelgeving,

Wetswijzigingen per 1 januari 2023: wat verandert er voor jou?

Zoals elk jaar worden er ook in 2023 wetswijzigingen doorgevoerd waar jij als ondernemer mee te maken gaat krijgen. Zo veranderen de regels omtrent prijsaanduidingen, betaal je meer vennootschapsbelasting en gaat het minimumloon met ruim 10% omhoog. Als pluspunt geldt dat er een prijsplafond komt voor het mkb om de energierekening te verlagen. In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen die (waarschijnlijk) per 1 januari 2023 ingaan.

Bezoekadres afschermen in het Handelsregister

Het Handelsregister biedt rechtszekerheid zodat je als ondernemer, organisatie of burger kunt zien met wie je te maken hebt. Deze gegevens zijn voor iedereen openbaar. Wanneer er sprake is van mogelijke dreiging voor jezelf of een medewerker is het nu mogelijk om je bezoekadres af te laten schermen voor buitenstaanders. Deze wijziging is ingegaan op 15 december 2022.

Scherpere regels op het geven van korting

Er komen scherpere regels op het geven van korting om misleidingen voor de consument te voorkomen. Aangezien dit een wijziging is met grote consequenties voor de retailsector, hebben wij er een apart artikel aan gewijd.

Verhoging wettelijk minimumloon (WML)

Het WML wordt ieder jaar in januari en in juli verhoogd. Deze reguliere verhoging hangt af van de inflatie in Nederland. De verhoging per januari 2023 is vastgesteld op 2,65%. Echter, de overheid heeft besloten om nog een extra verhoging door te voeren in het kader van werk moet lonen. Deze extra verhoging is vastgesteld op 7,5%. De verhogingen samen komen dus uit op een forse stijging van 10,15%. Lees hierover meer in een eerder verschenen nieuwsbericht.

Hoogte kinderopvangtoeslag hangt voortaan af van aantal gewerkte maanden

Misschien niet voor elke ondernemer van toepassing, maar wel een verandering die van invloed kan zijn op je medewerkers. Per 1 januari 2023 hangt de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Voor werkenden die onregelmatige werktijden hebben is deze koppeling ingewikkeld. Daarom heeft de overheid besloten om de hoogte van de toeslag af te laten hangen van het aantal gewerkte maanden

Verandering opgave uitbetalingen aan derden

Betaal jij wel eens personen uit die niet bij jou in dienst zijn en geen ondernemer zijn? Dit kunnen bijvoorbeeld bekenden zijn die kleine klusjes uitvoeren of bepaalde workshops geven. Vanaf 1 januari 2023 moeten deze gegevens op een andere manier aangeleverd worden bij de Belastingdienst.

Energiezuinige kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Lees meer hierover in het eerder verschenen nieuwsbericht.

Daarnaast staan er een aantal wetswijzigingen op stapel. Na goedkeuring van de Eerste Kamer en/of Tweede Kamer gaan ook onderstaande wetswijzigingen in. Deze zijn dus nog niet definitief en de ingangsdatum kan nog wijzigen.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Tot op heden bedroeg de onbelaste reiskostenvergoeding €0,19 per kilometer. Per 1 januari 2023 stijgt dit bedrag naar €0,21 per kilometer en in 2024 stijgt dit verder naar €0,22 per kilometer. Door de stijgende benzine- en dieselprijzen wil de overheid ondernemers tegemoetkomen.

Vennootschapsbelasting gaat omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de schijfgrens van de vennootschapsbelasting omlaag van €395.000 naar €200.000. De winst tot €200.000 valt binnen schijf 1. Maak je als onderneming meer winst, dan valt dit in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 (25,8%) is hoger dan in schijf 1. De winstbelasting kan dus hoger uitvallen door deze grensverlaging. 

Daarnaast gaat ook het belastingtarief van schijf 1 omhoog van 15% naar 19%. Ook hierdoor gaat de vennootschapsbelasting omhoog.

Prijsplafond op energie

In 2023 krijgen bedrijven eindelijk de langverwachte hulp bij het betalen van de energierekening. Het prijsplafond geldt alleen voor kleinverbruikers. Het prijsplafond houdt in dat je €1,45 per m3 gas betaalt tot een maximum van 1200 m3. Voor elektriciteit geldt een betaling van €0,40 per kWh tot een maximum van 2900 kWh. Voor het verbruik boven deze grens betaal je de normale marktprijs. 

Daarnaast gaat ook de Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK) in als je jaarlijkse verbruik boven een bepaalde grens komt en minimaal 7% van je omzet bestaat uit energiekosten. 

Zelfstandigenaftrek gaat naar verwachting omlaag

Werk je jaarlijks minimaal 1.225 uur in je eigen onderneming? Dan heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit is een bedrag dat jaarlijks afgetrokken mag worden van de winst. Naar verwachting gaat per 1 januari 2023 dit bedrag omlaag, wat inhoudt dat er meer belasting betaald gaat worden.

Geen btw op zonnepanelen 

Goed nieuws wanneer je plannen hebt om te verduurzamen. Vanaf 1 januari gaat de btw op het leveren en installeren van zonnepanelen omlaag van 21% naar 0%. Naar verwachting zal het dus goedkoper gaan worden om zonnepanelen te installeren op het dak van je bedrijf.

Opbouw fiscale oudedagsreserve stopt

Maak jij als ondernemer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR)? Verwacht wordt dat je dit vanaf 1 januari 2023 niet meer verder mag opbouwen. De reeds opgebouwde FOR mag blijven staan en volgens de oude regels afgewikkeld worden. 

Oudedagverplichting omzetten versoepeld

Heb jij als ondernemer pensioen opgebouwd in je bv met een oudedagsverplichting (ODV)? Het wordt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 makkelijker om deze verplichting om te zetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht

Bovenstaande opsomming van nieuwe en aangepaste wetgeving is niet volledig. Er zijn nog meer wijzigingen per 1 januari 2023 en ook per 1 juli 2023 zal er een en ander veranderen.