27 oktober 2020 | Dossier: Bedrijfsvoering, Veiligheid, Wet- en regelgeving,

Winkels mogen voorlopig open blijven met aangescherpte protocollen

Druk op de ketel om lockdown te voorkomen’, schreven wij vorige week. In aanloop naar de gesprekken met het kabinet hebben wij pijlsnel de bestaande winkelprotocollen aangescherpt en opnieuw rondgestuurd naar onze leden-retailers. Onze boodschap: winkeliers stellen alles in het werk om te voldoen aan alle maatregelen. Maar dat niet alleen: sluiting van de gespecialiseerde huisdierenretail zou tot een niet uitlegbaar groot dierenwelzijnsdrama leiden.

Winkelstraat - houd afstand

En ja, dat ziet het kabinet nu ook. Dankzij onze lobby bij het ministerie van LNV en gesprekken met de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Wiebes (Economische Zaken), staatssecretaris Keijzer (EZK) mogen dierenspeciaalzaken en tuincentra met dierenafdeling voorlopig open blijven, maar er gelden wel nieuwe richtlijnen. Door een goede naleving van deze nieuwe richtlijnen kan vooralsnog een verdere beperking van openingstijden of sluiting worden voorkomen.

In de persverklaring van de minister-president aan het eind van de dag, zal hij de consument nogmaals het dringende advies geven om alleen te winkelen.

Ter vervanging van het Dibevo-protocol voor dierenspeciaalzaken en tuincentra met dierenafdeling zijn de ‘Richtlijn verantwoord winkelen’ en de Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte’ vastgesteld.

Richtlijn verantwoord winkelen

In de ‘Richtlijn Verantwoord Winkelen’ staan geen nieuwe aanscherpingen ten opzichte van de bestaande Dibevo-protocollen en het is goed om te zien dat onze insteek is overgenomen.

De belangrijkste aanscherpingen voor ondernemers:

  • Voer aantoonbaar deurbeleid.
  • Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondkapjes) en zie toe op het gebruik.
  • Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld.

De belangrijkste aanscherpingen voor klanten:

  • Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
  • Houd u aan de deurbeleid-aanwijzingen en gebruik daartoe verschafte middelen.
  • Draag een mondkapje in winkels en andere voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
  • Vermijd drukke momenten. Winkel ook in de ochtend, middag of doordeweekse dagen.

Richtlijn winkelen en de openbare ruimte

Echt nieuw is de ‘Richtlijn winkelen en de openbare ruimte’ bevat aanwijzingen voor het winkelgebied. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de rol is van de diverse partijen: winkeliers, beheerders/eigenaren en de gemeente. De handhaving van de regels die gelden voor winkelgebieden wordt opgepakt door de Veiligheidsregio’s.

De richtlijn geeft aan dat betrokkenen (in hun eigen rol) er tenminste voor dienen te zorgen:

  • dat de gedragsregels voor bezoekers duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd worden
  • dat het winkelgebied zo is ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
  • dat bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken

Daarnaast worden aanvullende regels gesteld, passend bij het type winkelgebied. Zoals bijvoorbeeld het communiceren van het maximaal aantal bezoekers bij een (semi-)overdekt winkelcentrum.

Download de Richtlijn winkelen en de openbare ruimte