2. Wat kost het Dierbaar-keurmerk?

Dierbaar heeft geen winstoogmerk. Alle tarieven zijn louter kostendekkend.

Man met hond

  Standaardtarief Tarief voor Dibevo-leden
Kosten Dierbaar-keurmerk € 500 € 375
Bijdrage promotiefonds € 100 € 100
Totaal (per jaar) € 600 € 475

Kosten Dierbaar-keurmerk

Kosten voor certificering bestaan uit de directe kosten voor inspecties (inspecteurs en reiskosten) en overheadkosten (kantoorbezetting en kantoorkosten). Een accountant controleert de financiën jaarlijks.

Dierbaar-folderPromotiefonds

Het Dierbaar-promotiefonds is opgericht om de naamsbekendheid van het Dierbaar-keurmerk te promoten bij de consument. Van dit fonds is o.a. een folder ontwikkeld waarin de voordelen van een gecertificeerde onderneming staan beschreven.

Voorwaarden

Eerste inspectie
Het tarief voor certificering dekt de kosten van één bezoek aan de onderneming en één inspectie. Het is belangrijk dat u ons de juiste gegevens over uw onderneming verstrekt. Mocht een inspectie niet doorgaan of niet volledig uitgevoerd kunnen worden omdat gegevens ontbreken, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten hiervoor in rekening te brengen. Dat geldt ook als een inspectie negatief uitvalt.

Herinspectie
In sommige gevallen vormt de uitslag van de inspecties aanleiding voor een herinspectie. Net zoals bij een eerste inspectie, dient u de kosten van een herinspectie vóór de inspectiedatum te voldoen. De kosten van een herinspectie zijn gelijk aan een gewone inspectie.

Jaarbijdrage
Dierbaar verleent het certificaat voor een periode van 3 jaar. Tijdens de jaarlijkse inspectie controleren de Dierbaar-inspecteurs of het gecertificeerde bedrijf nog aan de gestelde eisen voldoet. Is dat het geval, dan blijft het certificaat gewoon geldig. De jaarbijdrage is inclusief deze jaarlijkse inspectie.

Tussentijdse controle
Indien een klacht aanleiding geeft voor een tussentijdse controle (dit ter beoordeling van Dierbaar), dan brengen wij de kosten voor deze inspectie achteraf in rekening. Zo’n inspectie gebeurt uitsluitend in die uitzonderlijke gevallen waarbij de klacht betrekking heeft op de kern van de certificering. Deze inspectie kan aangekondigd of niet aangekondigd plaatsvinden.