8. Voorbeeldmodellen protocollen en registraties

Voor het aantoonbaar maken van de manier van werken binnen het bedrijf, dient een gecertificeerd groot- of detailhandelsbedrijf een aantal zaken vast te leggen in de vorm van protocollen en registraties. Op deze pagina kun je voorbeeldmodellen hiervoor downloaden.

Aanwezigheid van de protocollen (op papier of digitaal) is een cruciaal onderdeel van de certificering. Zonder de vereiste protocollen kan geen certificering plaatsvinden. Belangrijk is wel dat je deze voorbeeldmodellen aanpast aan je eigen situatie!

Voorbeeldmodel protocollen Download
Voorbeeldmodel registraties Download