Bezwaar aantekenen

Als je te maken hebt met de gevolgen van een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een minister, burgemeester, de gemeenteraad, het college van B&W, waterschappen, provinciale staten, enzovoort) en je bent het niet eens met dat besluit, dan kun je bezwaar aantekenen. Op deze pagina vind je algemene informatie hoe je een bezwaar in kunt dienen en geven we de aanzet tot de eerste stap. Daarbij kan het verstandig zijn om je bij te laten staan door een (gespecialiseerde) advocaat. Zeker als de belangen of de gevolgen groot zijn.

Het allereerste wat je moet doen, is controleren binnen welke termijn je bezwaar kunt indienen. Dit is echt belangrijk, want te laat is ook echt te laat. Je bezwaar wordt dan niet meer in behandeling genomen.

Je kunt je bezwaar (aangetekend) per post indienen, maar ook persoonlijk langsbrengen, bijvoorbeeld op het gemeentehuis. Let er wel op dat je een ontvangstbevestiging krijgt. In sommige gevallen kan een bezwaar digitaal worden ingediend. 

Eisen aan een bezwaarschrift