Commissie van Deskundigen

De Commissie van deskundigen is verantwoordelijk voor het beoordelen en vaststellen van de Dierbaar-normen én het opstellen van de richtlijnen voor afmetingen dierverblijven.

De commissie is samengesteld op basis van persoonlijke deskundigheid en bestaat uit:

Dr. ing. Hans Hopster (raadgevend onderzoeker dierenwelzijn en voorzitter)

Hans Hopster

Zoötechnicus, gespecialiseerd in diergedrag in relatie tot de houderijomgeving, inclusief de mens, met belangstelling voor dierethiek. Loopbaan als themaleider en onderzoeker dierenwelzijn bij Wageningen Livestock Research, als lector welzijn van dieren bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden en als lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden in Den Haag. Hans zoekt de oplossing graag in de verbindende dialoog met partijen op basis van feiten en mogelijkheden, met oog voor heersende sentimenten.

Gerrit Hofstra

Drs. Gerrit Hofstra (secretaris)

Afgestudeerd in organische chemie en microbiologie en met een studie milieurecht op zak, maakt Gerrit een expert op het gebied van wetgeving die er speelt omtrent levende dieren en planten. Hiermee is Gerrit een waardevol lid en secretaris van Dierbaar.

Dr. Yvonne van Zeeland (expert op het gebied van bijzondere dieren)

Yvonne van Zeeland

Yvonne is een dierenarts die zich heeft gespecialiseerd in vogels en bijzondere dieren en is ze Europees erkend specialist op het gebied van vogelgeneeskunde. Daarnaast heeft ze haar de facto erkenning behaald in de Kleine zoogdiergeneeskunde. Yvonne is werkzaam als universitair hoofddocent bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar zij zich, naast patiëntenzorg, bezighoudt met onderzoek en onderwijs op het gebied van gezondheid en welzijn van vogels en kleine zoogdieren.

Rob Ducheine

Rob Ducheine (expert op het gebied van siervissen)

Op 1 maart 1986 is Rob samen met zakenpartner Henk Gommers gestart met een groothandel in siervissen. Met een assortiment dat bestaat uit tropische zoetwatervissen, vijvervissen en planten heeft Rob zijn kennis en expertise in de jaren uitgebreid. Daarom behoort Rob tot de Commissie van Deskundigen.

Hanne Boom

Hanne Boom (expert op het gebied van katten)

Al 35 jaar werkzaam met katten en ongeveer 25 jaar is Hanne de trotse eigenaar van kattenhotel Lorenzo. Dat maakt Hanne met recht een kattenspecialist.

Dr. Claudia Vinke (expert op het gebied van diergedrag en dierenwelzijn)

Claudia Vinke

Gedragsbioloog met interesse is in gedragsontwikkeling en gedragsproblemen bij dieren. Universitair hoofddocent klinische ethologie bij de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, waar ze al meer dan 25 jaar lesgeeft over diergedrag en dierenwelzijn en haar onderzoek doet naar diergedrag en dierenwelzijn. Sinds 2002 ook werkzaam in de Gedragskliniek voor Dieren bij de Universiteitskliniek voor gezelschapsdieren.

BSc. Sandra Mur-Bekaert (expert op het gebied van honden)

Sandra Mur-Bekaert

Sandra heeft samen met haar partner een hondenschool in de regio Amsterdam en is kynologisch instructeur, kynologische gedragstherapeut en Beagle-fokker. Daarnaast is Sandra betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs over dierwelzijn en honden. Sandra maakt zich hard voor het professionaliseren van de huisdierenbranche en is een betrokken gesprekspartner voor veel collega-ondernemers, opleiders en organisaties in het dierenwelzijn, vooral met de specialisatie hond én ondernemen in de huisdierenbranche.

Arend Overbeek (expert op het gebied van kleine huisdieren)

Arend Overbeek

Arend is expert op het gebied van de kleine huisdieren zoals vogels, reptielen, konijnen en knaagdieren. Hij is een geboren dierenliefhebber en opgegroeid met veel huisdieren in zijn omgeving. Direct na zijn opleiding is hij aan de slag gegaan in een dierenspeciaalzaak. Hij is sinds 2015 zelf Dierbaar-ondernemer met zijn bedrijf, Dierengroothandel Overbeek. Dierbaar betekent voor Arend welzijn, kennis en respect voor dieren.