Duurzaam ondernemen

Steeds meer klanten zijn met duurzaamheid bezig en verwachten dat ook van jou als ondernemer. Duurzaam ondernemen lijkt heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Het zit hem al in de kleine dingen: scheiden van oud papier, gebruik van gerecyclede verpakkingen, plaatsen van zonnepanelen, gebruik duurzame grondstoffen, inzet voor goede doelen, scholing voor je medewerkers.

Zonnepanelen bij Eemland Diervoeders

Kijk verder dan je bedrijf

Uiteindelijk draait het bij duurzaam ondernemen allemaal om de bewustwording van je acties. Je kunt dit natuurlijk ook verder inzetten en niet alleen beperken tot je eigen bedrijf. Bij de inkoop van je producten kun je bijvoorbeeld kiezen voor producten die op een duurzame manier gemaakt zijn, voor 'eerlijke' grondstoffen of dat de verpakking uit biologisch afbreekbare producten bestaat.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe zit dat?

De kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is het streven naar een optimale winst (profit), waarbij aandacht voor het milieu (planet) en zorg voor mensen (people) centraal staan. Als de 3 P’s in goed evenwicht zijn, dan leveren de resultaten plezier op. En dat is de vierde P – ‘Pleasure’.

Bereken eenvoudig de grootte van je voet

Ben je bewust van je invloed op de aarde? Als consument moeten we nu toch echt rekening gaan houden met wat we consumeren. Maar voor jou als ondernemer is het helemaal noodzakelijk om stil te staan bij de invloed die je bedrijf heeft op de aarde. De impact van een onderneming op de wereld is vaak groter dan de invloed van de consument. Dit kun je berekenen met je 'Ecologische voetafdruk'. Kortom: hoe groot is je voet? Doe de zelftest en bekijk welk stukje van de aardbol je in beslag neemt.

Wil je weten wat de impact is van je bedrijf op de wereld? Bereken voor je bedrijf wat de voetafdruk is.

Bereken direct je ecologische voetafdruk Bereken
Bereken de ecologische voetafdruk van je bedrijf Bereken


Uitgangspunten

Dibevo zal de komende jaren haar leden ondersteunen om mvo-activiteiten in de bedrijfsvoering in te voeren. Het doel hierbij is streven naar een optimale balans tussen winst, milieu en mensen. Daarbij hanteert Dibevo de volgende vertrekpunten:

  • dierenwelzijn / herkomst;
  • energiebesparing;
  • ketenverantwoordelijkheid (duurzaam inkopen en duurzaam transport);
  • waterbesparing;
  • transparantie en communicatie met de maatschappij.

Dibevo vindt dat mvo de toekomst heeft. Natuurlijk kunnen we van elkaar leren om duurzaamheid in de bedrijfsvoering in te voeren. Maak jij bewuste keuzes voor je bedrijf die gunstig zijn op onze aarde, de mensen om je heen of de groei van je bedrijf? Deel je ervaringen dan met ons. Een goed verhaal publiceren wij op de website en – als er ruimte is – in het Dibevo-Vakblad.