Happy Konijn

Met Happy Konijn willen de Dierenbescherming en Dibevo stimuleren dat ondernemers in dierenwinkels en tuincentra hun klanten vertellen, en vooral ook laten zien, hoe het beter kan. Een gezond en gelukkig konijn is uiteindelijk voor iedereen beter.

Happy Konijn in winkel

Er is veel en goede informatie beschikbaar over het houden van konijnen, maar kennelijk bereikt die de consument onvoldoende. Veel eigenaren weten helaas te weinig over hoe je konijnen goed moet verzorgen. Die onwetendheid zie je ook terug in de cijfers. Onderzoek van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo bevestigt de eenzaamheid van het konijn: ruim de helft van de konijneneigenaren geeft aan dat ze maar één konijn houden. Happy Konijn moet dat tij keren, want een gezond en gelukkig konijn is uiteindelijk voor iedereen beter.

Nieuw winkelconcept

Twee tuincentra en twee dierenspeciaalzaken (Intratuin Maastricht, Groenrijk Middelburg, en Diertotaal Utopia Gouda en Waddinxveen) zijn in 2017 gestart met het Happy Konijn-winkelconcept. Belangrijkste ingrediënten van het concept:

  • aantrekkelijk gepresenteerde informatie over konijnen houden;
  • ondernemers die de klant persoonlijk aanspreken;
  • een voorbeeld in de winkel van goede huisvesting en verzorging;
  • het wijzen op het volwassen konijn in het dierenopvangcentrum als de consument zoekt naar een maatje voor een eenzaam konijn.

Uit de reacties in de eerste weken bleek dat er veel interesse is bij ondernemers om hierin stappen te zetten en ook de commerciële kansen van meer aandacht voor dierenwelzijn en een voorbeeldfunctie in het verkoopkanaal te benutten. Door de verwijzing naar dieren in de opvang is er ook een directe link naar tweedekansdieren, die het gevolg zijn van vaak ondoordachte keuzes bij de consument.

Deelnemen?

Deelname aan Happy Konijn staat open voor dierenspeciaalzaken en tuincentra met een dierenafdeling. Met de checklist voor deelname kun je alvast controleren of je aan de deelname-eisen voldoet. Overigens: ook als je zelf geen konijnen in de winkel verkoopt, moet er een voorbeeldverblijf aanwezig zijn.

Download de Happy Konijn-checklist

Konijnen koppelen

Folder over het matchen van twee konijnen

Dibevo krijgt veel vragen van ondernemers over het koppelen van konijnen. Het is inderdaad een gegeven dat konijnen onderling soms erg vervelend op elkaar reageren. Het plompverloren bij elkaar plaatsen van twee volwassen konijnen is een recept voor ellende. Toch zijn ze gelukkiger samen. Daarom verwijzen we voor het koppelen van volwassen konijnen ook naar de opvang.

 

Jonge konijnen kunnen prima samen opgroeien, op voorwaarde dat aan de volgende regels is voldaan:

  • Voldoende ruimte en voldoende schuilplaatsen (als een konijn alleen in een schuilplek wil zitten, moet dat kunnen).
  • Combinaties met een hoge slagingskans zijn man-vrouw (denk er daarbij aan dat de man gecastreerd moet zijn als je niet wilt fokken) en vrouw-vrouw (gaat regelmatig goed, maar soms ook fout, bij gecastreerde vrouwen het minste kans op problemen)
  • Man-man gaat meestal fout, ook gecastreerde mannen is geen garantie voor succes.

Deze informatie staat duidelijk op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren en is dus informatie waarvan wij verwachten dat de verkoper deze paraat heeft. Het LICG heeft twee folders beschikbaar over konijnen koppelen. Hieronder kun je ze downloaden.

Konijnen koppelen - waarom en met wie    Konijnen koppelen - het koppelproces