Positieflijst zoogdieren

De positieflijst (ook wel huisdierenlijst genoemd) is een lijst van dieren die als huisdier gehouden mogen worden of alleen onder bepaalde voorwaarden gehouden mogen worden.

Positieflijst (huisdierenlijst)

 

Huidige stand van zaken

Op grond van deze positieflijst mocht een aantal soorten blafherten (genus Muntiacus) en spiesherten (genus Mazama) niet meer gehouden worden. In 2017 is de lijst niet aangewezen soorten (soorten die je dus niet meer mag houden) verder uitgebreid. Naar aanleiding van de positieflijst is bezwaar aangetekend bij de rechter. Deze heeft uitgesproken dat de lijst van 2015 niet op de juiste manier was samengesteld en de verboden van deze lijst ingetrokken.

Omdat de 2017-lijst op een sterk vergelijkbare manier was samengesteld, heeft de regering besloten de houdverboden uit deze lijst niet van kracht te laten worden en is zij begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe methode. Over deze methode is op dit moment nog niets bekend. Het is de bedoeling dat de nieuwe methode zowel bruikbaar wordt voor zoogdieren als voor de overige gewervelde dieren (vogels, reptielen, amfibieën en vissen).

Overgangsregeling

Voor eigenaren van een huisdier dat straks niet meer is toegestaan komt een overgangsregeling. Zij mogen het dier houden totdat het overlijdt. Maar fokken met deze dieren is verboden. Er komt een registratieverplichting voor dieren die op basis van deze overgangsregeling worden gehouden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit houden toezicht op de registratie.

Ontheffing

Onder strikte voorwaarden is een ontheffing van het verbod mogelijk. Hiervoor moet een aspirant-eigenaar van een verboden dier kunnen aantonen dat hij over voldoende specialistische kennis en vaardigheden beschikt om de betreffende diersoort te kunnen houden. Ook moet de aanstaande eigenaar kunnen aantonen dat het dier op een geschikte manier gehouden kan worden. Hierbij is het vooral van belang dat het dier natuurlijk gedrag kan blijven vertonen. Ook moet het gevaar voor mensen tot een minimum worden beperkt. De voorwaarden vor een ontheffing zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Hoog-risicohonden

Hoewel honden als huisdier zijn toegestaan, maakt staatssecretaris Van Dam een voorbehoud voor  ‘hoog-risicohonden’. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft een advies om bijtincidenten door hoog-risicohonden te voorkomen gegeven. Op basis hiervan neemt de staatssecretaris een besluit over eventuele aanvullende voorschriften voor deze honden.