Positieflijst zoogdieren

De positieflijst (ook wel ‘huis- en hobbydierenlijst’ genoemd) is een lijst van dieren die als huisdier gehouden mogen worden of alleen onder bepaalde voorwaarden gehouden mogen worden.

Positieflijst (huisdierenlijst)

Huidige stand van zaken

In 2022 zal de overheid opnieuw een poging doen om een positieflijst voor zoogdierenop te stellen. Een onafhankelijke commissie van experts, de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH) gaat ongeveer 260 zoogdiersoorten beoordelen. Aan de hand van de risico-beoordeling van de BHH besluit de minister uiteindelijk welke dieren op de positieflijst komen te staan.

Voordat deze lijst definitief wordt, krijgt iedereen de kans om via internet te reageren. Na de behandeling van de reacties wordt de lijst definitief. Ook is dan duidelijk of er mogelijkheden komen voor specialistische houders. Zij mogen misschien sommige diersoorten wel houden. Voor houders van dieren die niet op de huis– en hobbydierenlijst staan, komt er een overgangsregeling.

Adviescommissies

Om een huis- en hobbydierenlijst te maken, werkt het ministerie samen met 2 onafhankelijke adviescommissies: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP heeft een beoordelingsmethode (toetsingskader) ontwikkeld; en het BHH gaat nu dus aan de slag om de 260 zoogdiersoorten te beoordelen.

Welke dieren worden beoordeeld?

Welke dieren de BHH gaat beoordelen vind je in het overzicht Alle zoogdiersoorten die in Nederland worden gehouden. Houd je nu een diersoort die de BHH niet gaat beoordelen? Meld het dier dan aan voor een tijdelijke vrijstelling via de RVO. De BHH beoordeelt dan alsnog deze diersoort. Je mag het dier in ieder geval houden totdat de definitieve beoordeling er is.

De mening van Dibevo

Dibevo is voor een positieflijst of huis- en hobbydierenlijst als die maar zodanig wordt ingericht dat op die lijst alle gehouden diersoorten staan met daarbij de wetenschappelijk vastgestelde houderijvoorwaarden. Het standpunt van Dibevo is dat je een dier kan houden als je ruimte, faciliteiten, kennis en ervaring hebt voor een goede verzorging. Heb je dat niet, dan kun je een dier niet houden.

Een simpel verbod op het houden van bepaalde soorten zal er volgens Dibevo alleen maar toe leiden dat dieren illegaal gehouden gaan worden met alle risico’s van dien. Als voorbeeld willen we daarbij wijzen op het inmiddels ingetrokken verbod op het houden van reptielen in Noorwegen dat vooral tot gevolg had dat mensen met een ziek dier niet meer naar de dierenarts durfden.