Ringplicht vogels

Veel vogels die we kennen zijn verplicht om een voetring te dragen. De NVWA controleert of ondernemers zich houden aan de ringplicht en of ze de administratie juist bijhouden. Op deze pagina kun je de lijst downloaden waarin staat of een vogelsoort wel of niet geringd moet zijn.

Ringen van vogels