Tarieven Dierbaar-certificering

Dierbaar-keurmerk voor…
Detaillisten Dieren­pensions Groot­handels Hondenuitlaat­­services
Certificering voor 2 jaar
(Incl. eerste inspectie1)
Standaardtarief € 850 € 850 € 850 € 275
Tarief voor Dibevo-leden € 650 € 650 € 650 € 225
Herinspectie2 Standaardtarief € 500 € 500 € 500 € 500
Tarief voor Dibevo-leden € 375 € 375 € 375 € 375
Tussentijdse controle3 Standaardtarief € 500 € 500 € 500 € 500
Tarief voor Dibevo-leden € 375 € 375 € 375 € 375

1 Eerste inspectie
Het tarief voor certificering dekt de kosten van één bezoek aan de onderneming en één inspectie. Het is belangrijk dat je ons de juiste gegevens over je onderneming verstrekt. Mocht een inspectie niet doorgaan of niet volledig uitgevoerd kunnen worden omdat gegevens ontbreken, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten hiervoor in rekening te brengen. Dat geldt ook als een inspectie negatief uitvalt.

2 Herinspectie
In sommige gevallen vormt de uitslag van de inspecties aanleiding voor een herinspectie. Net zoals bij een eerste inspectie, dien je de kosten van een herinspectie vóór de inspectiedatum te voldoen. 

3 Tussentijdse controle
Indien een klacht aanleiding geeft voor een tussentijdse controle (dit ter beoordeling van Dierbaar), dan brengen wij de kosten voor deze inspectie achteraf in rekening. Zo’n inspectie gebeurt uitsluitend in die uitzonderlijke gevallen waarbij de klacht betrekking heeft op de kern van de certificering. Deze inspectie kan aangekondigd of niet aangekondigd plaatsvinden.