Dierbaar-keurmerk voor diergedragstherapeuten (Certipet-accreditatie)

In Nederland is het beroep van diergedragstherapeut een zogenoemd ‘vrij beroep’. Dit betekent dat iedereen zich diergedragstherapeut kan noemen, ongeacht opleiding, kennis en ervaring. Dat is slecht voor dierenwelzijn en vervelend voor jou, als professioneel diergedragstherapeut. Het Dierbaar-keurmerk maakt kwaliteit herkenbaar voor klanten. Bovendien worden consulten door Dierbaar-gecertificeerde gedragstherapeuten (gedeeltelijk en afhankelijk van het pakket) vergoed door dierverzekeraars als Petplan, Reaal Dier&Zorg en OHRA.

Stap voor stap naar het Dierbaar-keurmerk

Stap 1: bestudeer de norm

De norm is een overzicht van eisen en voorwaarden waar je bedrijf aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Dierbaarcertificaat. Deze norm is vastgesteld door voormalig Stichting Certipet.

Download de norm voor diergedragstherapeuten

Download de kennis- en vaardighedenlijst

Stap 2: werk de cases uit

Ter beoordeling van de kwaliteit van jouw werkwijze als diergedragstherapeut vragen wij je 6 zelfstandig behandelde cases uit te werken, die wij voorleggen aan twee aangewezen reviewers (beoordelaars). Hiervan dienen 3 gedragsconsulten beknopt beschreven te worden en 3 gedragsconsulten uitgebreid. Dit volgens onderstaand format. De probleemstelling van de beknopte casussen moeten afwijken van de uitgebreide casussen. De uitgebreide casussen moeten de volgende probleemstellingen bevatten:

  • Voor hond: agressie, angst (geen angstagressie) en niet alleen kunnen zijn.
  • Voor kat: onzindelijkheid/sproeien, interkat-agressie en angst (geen angstagressie).
  • Voor paard kan gekozen worden uit: intraspecifieke agressie, aangeleerde rijproblemen, voernijd, singeldwang en trailerlaadproblemen.

Download het format

Stap 3: onderteken de formulieren

Om aan de normen te voldoen, dien je het formulier ‘ethische visie’ en ‘klachtenprocedure’ te ondertekenen. Daarnaast dien je een aanbevelingsbrief van een dierenarts te hebben verkregen en in te dienen.

Download formulieren & voorbeeldbrief

Stap 4: dien een certificeringsaanvraag in

Voldoe je aan alle certificeringseisen en is alles in orde? Vraag dan de definitieve certificering aan.

Certificering aanvragen

Stap 5: hoera, gecertificeerd!

Hebben de reviewers jouw cases en formulieren positief beoordeeld? Je krijgt een certificaat, een autosticker en een vermelding op Huisdierenspecialist.nl.

Stap 6: promotie

Geen onbelangrijke stap: laat op alle mogelijke manieren weten dat je in het bezit bent van het Dierbaar-keurmerk. Natuurlijk helpen wij je daarbij! Zodra je gecertificeerd bent, krijg je van het Dierbaar-team een mail met het communicatiepakket erin. Hiermee heb jij de eerste stap naar promotie van je Dierbaar-keurmerk gezet.

Continuering certificering

Dierbaar stelt eisen aan de jaarlijkse continuering van de certificering. Je moet ieder jaar deelnemen aan nascholing en een minimaal aantal consulten doen (compensatie mogelijk).

Download de eisen voor continuering van de certificering

Download het modeldocument voor continuering van de certificering

Nascholingsagenda

DatumNascholingAantal punten
15 & 16 juni 2024Seminar: Lessons learned from free living dogs and it’s relevance to wellbeing door Sindhoor Pangal
Organisator: Doggo.nl

9

22 juni 2024

Workshop: Basis homeopathie bij katten
Organisator: Edupet

8

19 oktober 2024

Dierenwelzijnscongres
Organisator: Edupet

9

Geen vaste startdatumModule: Mensbegeleiding (onderdeel van meerdere leertrajecten over honden)
Organisator: Edupet

7


Kosten Dierbaar-keurmerk

Dierbaar heeft geen winstoogmerk. Alle tarieven zijn louter kostendekkend.

Standaardtarief
Dierbaar-certificering
(Pre-certificering en review procedure)
€ 340
Jaarlijkse continuering van de certificering € 95

Voorwaarden

Eerste certificeringsbeoordeling (pre-certificering en review procedure)
Het tarief voor certificering dekt de kosten van pre-certificering en de review procedure. Het is belangrijk dat je ons de juiste gegevens verstrekt. Mocht een eerste certificeringsbeoordeling niet doorgaan of niet volledig uitgevoerd kunnen worden omdat gegevens ontbreken, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten hiervoor in rekening te brengen. Dat geldt ook als een eerste certificeringsbeoordeling negatief uitvalt.

Tussentijdse intervisie
Indien een klacht aanleiding geeft voor een tussentijdse intervisie (dit ter beoordeling van Dierbaar), dan brengen wij de kosten voor deze intervisie achteraf in rekening. Zo’n intervisie gebeurt uitsluitend in die uitzonderlijke gevallen waarbij de klacht betrekking heeft op de kern van de certificering. De intervisie bestaat uit een peer-bezoek. Hierbij beoordeelt de reviewer een specifieke casus op locatie.

Stichting Certipet

Op verzoek van the Association for he Study of animal Behaviour (ASAB) is in het jaar 2011 Stichting Certipet opgericht. In Europa doken namelijk verschillende activiteiten op die moesten leiden tot een betere herkenbaarheid van de professionele beroepsgroep van diergedragstherapeuten, -instructeurs en -trainers. Dit was van groot belang omdat het niet (goed) behandelen van gedragsproblemen bij huisdieren leidt tot dierenonwelzijn, zoals vroegtijdige euthanasie.

Binnen Stichting Certipet streefden medewerkers van de Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen UR er samen naar om het voor dierenartsen en andere hulpverleners makkelijker te maken om bij constatering van gedragsproblemen te kunnen doorverwijzen naar een diergedragsprofessional. Gezamenlijk ontwikkelde zij een pakket aan eisen waaraan een professionele diergedragstherapeut moet voldoen om in aanmerking te komen voor accreditatie. Hiermee werd Certipet-accreditatie voor actieve, professionele diergedragstherapeuten een feit. Sindsdien zijn professionals binnen de zogenaamde vrije beroepsgroep herkenbaar en zichtbaar op het gebied van de benodigde kennis en kunde om een dier met gedragsproblemen adequaat te kunnen behandelen.

Sinds september 2021 is Certipet-accrediatie ondergebracht bij Dierbaar, het keurmerksysteem van Dibevo.